ban_RPK.gif (3041 bytes)

.

Powrót

"ODZNAKA TURYSTA ZIEMI BRZESKIEJ"

Funkcjonuje od: 1985 do nadal Można ją zdobywać od lat: 10 Posiada  3 stopnie: 1 st., 2 st., 3 st.

Weryfikacja: O/PTTK "ZIEMI BRZESKIEJ" w Brzegu, adres: 49-300 Brzeg, Rynek 4, tel. (0-77) 404-51-50

tzb-1om.bmp (60102 bytes)

tzb-2om.bmp (59546 bytes)

tzb-3om.bmp (63546 bytes)

Wizerunki odznak starych - nowe będą zamieszczone po uzyskaniu


Regulamin "Odznaki Turysta Ziemi Brzeskiej"

1. Postanowienia ogólne

1.1. PTTK Oddział Ziemi Brzeskiej ustanawia regionalną "Odznakę Turysta Ziemi Brzeskiej" (w skrócie OTZB).

1.2. Celem odznaki jest:
a) zachęcaniu turystów, szczególnie młodych do poznawania piękna i walorów turystycznych Brzegu i Ziemi Brzeskiej,
b) ułatwienie układania programów wycieczek,
c)upowszechnianie aktywnego krajoznawstwa w regionie.

1.3. OTZB może być noszona tylko przez osoby, którym została przyznana zgodnie z wymogami regulaminu.

1.4. OTZB jest trzystopniowa o różnych wzorach graficznych dla kolejnych stopni.

2. Zasady zdobywania odznaki:

2.1. OTZB może uzyskać każdy turysta, który ukończył 10 roku życia.

2.2. Odznakę można uzyskiwać w określonej kolejności, po spełnieniu wymogów:

a) Stopień I (tło zielone) - w ciągu jednego roku należy zwiedzić w Brzegu: zamek z Muzeum Piastów Śląskich, ratusz, kościół św. Michała, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, parki miejskie oraz co najmniej 3 pomniki przyrody.

b) Stopień II (tło żółte) - w ciągu dwóch lat zwiedzić: Bąków k/Brzegu, Brzezinę (kamień pamiątkowy budowy drogi), Grodków, Karłowice, Lewin Brzeski, Małujowice, Michałów, Ryczyn, Skorogoszcz, co najmniej 3 krzyże pokutne, dodatkowym atutem będzie prezentacja regionalnej legendy.

c) Stopień III (tło białe) - w ciągu trzech lat zwiedzić: Głębocko, Kopice, Kościerzyce, Lubszę, Łosiów, co najmniej 3 rezerwaty przyrody, Stobrawski Park Krajobrazowy, grodzisko Zawadno oraz Szlak Średniowiecznych Polichromii. Ponadto należy wziąć udział w przynajmniej jednej imprezie turystycznej organizowanej przez Oddział PTTK Ziemi Brzeskiej.

2.3. Potwierdzenie wykonania wymogów na odznakę. Podstawą do ubiegania się o przyznanie OTZB jest samodzielnie wykonana dokumentacja, np. w postaci kroniki zawierającej notatki z trasy, pieczątki, opisy, bilety wstępu, fotografie itp.

2.4. Dokumentację należy przedstawić Zespołowi Weryfikującemu przy Oddziale PTTK Ziemi Brzeskiej celem zweryfikowania i przyznania odznaki danego stopnia.

2.5. OTZB jest odpłatna, a cenę ustala organizator stosowną uchwałą.

2.6. Regionalna "Odznaka Turysta Ziemi Brzeskiej" może być również przyznana honorowo osobom fizycznym lub instytucjom szczególnie zasłużonym w popularyzacji walorów turystyczno-krajoznawczych Ziemi Brzeskiej.

3. Postanowienia końcowe

3.1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Brzegu.

3.2. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Oddziału PTTK w Brzegu w dniu 15.02.1985 r. ze zmianami z 23.04.2007 r.

Powrót


Informację opracował: Henryk Paciej. Wszelkie uwagi można przekazać na adres email : henrykpaciej@orso.pttk.pl
Copyright C 2001 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved.  Aktualizowane: październik 09, 2007.