ban_RPK.gif (3041 bytes)

.

Powrót

SZLAKAMI DREWNIANYCH KOŚCIOŁÓW OPOLSZCZYZNY

Funkcjonuje od: 01.04.2003 do nadal Można ją zdobywać od lat: b.o 3 stopnie: 1  -brązowy, 2  -srebrny, 3 -złoty.

Weryfikacja: Oddział PTTK  w Opolu,
adres: 45-018 Opole, ul. Krakowska 15/17, tel. (0-77) 454-51-13, 454-21-11, fax 453-89-79

sdo-zbm.jpg (5506 bytes)

.

Regulamin Odznaki Krajoznawczej

"Szlakami drewnianych kościołów opolszczyzny"

.

I. Postanowienia ogólne

1.       Odznakę "Szlakami drewnianych kościołów Opolszczyzny" ustanowił Zarząd Oddziału PTTK w Opolu w celu;
o        popularyzacji Opolszczyzny,
o        zachęcenia turystów do poznawania zabytków sakralnej architektury drewnianej
oraz z okazji jubileuszu 50-lecia działalności Oddziału PTTK.

2.       Odznaka "Szlakami drewnianych kościołów Opolszczyzny" jest trójstopniowa:
o        brązowa,
o        srebrna,
o        złota.

II. Warunki zdobycia odznaki

1.       Odznakę można zdobywać w czasie wycieczek indywidualnych lub zbiorowych.

2.       Odznakę zdobywa się zwiedzając drewniane kościoły Opolszczyzny.

3.       Dla uzyskania odznaki należy zwiedzić odpowiednią liczbę kościołów:
o        dla stopnia brązowego - 10 kościołów,
o        dla stopnia srebrnego - 20 kościołów,
o        dla stopnia złotego - 30 kościołów.

4.       Obowiązuje kolejność zdobywania odznaki.

5.       Zwiedzany kościół może być zaliczony tylko raz, niezależnie od stopnia odznaki.

6.       Wykaz kościołów z mapką sytuacyjną umieszczono w załączniku do regulaminu.

III. Zasady potwierdzania odznaki

1.       Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka (dzienniczek) opracowana samodzielnie, w której zawarte zostaną następujące dane:

o        Dane osoby ubiegającej się o odznakę (Nazwisko i imię, Pesel - data urodzenia, adres zamieszkania, nr leg. PTTK, Oddział PTTK, podpis właściciela)

o        Nazwa zwiedzanego kościoła, miejscowość, krótka informacja o obiekcie

o        Data zwiedzania kościoła

o        Potwierdzenie zwiedzania (ze zwiedzanego koscioła, miejscowości w której znajduje się kościół lub przewodnika, pilota wycieczki, przodownika turystyki kwalifikowanej, instruktora krajoznawstwa - uczestniczącego w wycieczce).

2.       Termina zdobywania odznaki jest dowolny.

3.       W jednym roku kalendarzowym nie można zdobyć więcej niż jedną odznakę.

4.       Nadwyżkę zwiedzanych kościołów w danym roku zalicza się na poczet normy potrzebnej do zdobycia następnego stopnia odznaki, jednak nie więcej niż 50% tej normy.

IV. Zasady przyznawania odznaki

1.       Po wypełnieniu wymogów regulaminu książeczkę dostarczyć należy do Referatu Weryfikacyjnego Zarządu Oddziału PTTK w Opolu na ul. Krakowskiej 15-17, kod pocztowy 45-017.

2.       Do książeczki przesyłanej do weryfikacji pocztą należy dodatkowo załączyć znaczek o nominale umożliwiającym jej odesłąnie po weryfikacji.

V. Postanowienia końcowe

1.       Odznaki są odpłatne (do nabycia w Oddziale PTTK w Opolu).

2.       Regulamin OZW został uchwalony przez Zarząd Oddziału PTTK w Opolu w dniu 16.XII.2002 r.

3.       Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Opolu.

4.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.IV.2003 r.

Wykaz drewnianych obiektów sakralnych w woj. opolskim

Lp Gmina Miejscowość

Obiekt

Wezwanie Wiek/rok

1

Baborów

Baborów

wotywny

św. Józefa i św. Barbary

1700

2

Byczyna

Biskupice

filialny

św. Jadwigi Śl.

1718

3

Byczyna

Gołkowice

kościół

-

1766

4

Byczyna

Miechowa

kościół

-

XVI

5

Byczyna

Proślice

kościół

-

1580

6

Byczyna

Jakubowice

kościół

-

1585

7

Byczyna

Nasale

kościół

-

1730

8

Cisek

Miejsce Odrzańskie

filialny

św. Walentego

1770

9

Cisek

Przewóz

filialny

św. Judy Tadeusza

1550

10

Dobrodzień

Dobrodzień

cmentarny

św. Walentego

XVII

11

Dobrodzień

Szemrowice

kaplica

MB Nieustającej Pomocy

1946

12

Dobrzeń Wielki

Dobrzeń Wielki

pielgrzymkowy

św. Rocha

1658

13

Dobrzeń Wielki

Czarnowąsy

cmentarny

św. Anny

1684

14

Domaszowice

Siemysłów

kościół

-

1854

15

Głogówek

Głogówek

filialny

św. Krzyża

1705

16

Głogówek

Rzepce

filialny

św. Jakuba

1751

17

Gorzów Śląski

Gola

kościół

-

XVII

18

Gorzów Śląski

Jamy

filialny

św. Mikołaja

1702

19

Gorzów Śląski

Kozłowice

parafialny

św. Jana Chrzciciela

XVII

20

Gorzów Śląski

Uszyce

kościół

-

1517

21

Gogolin

Malnia

górny

św. Franciszka

1801

22

Kluczbork

Bąków

parafialny

Wniebowzięcia NMP

XVI

23

Kluczbork

Maciejów

kościół

-

XVI

24

Komprachcice

Ochodze

parafialny

św. Marcina

1702

25

Lasowice Wielkie

Borki Wielkie

cmentarny

św. Bartłomieja

1697

26

Lasowice Wielkie

Chocianowice

filialny

Narodzenia NMP

1663

27

Lasowice Wielkie

Laskowice

filislny

św. Wawrzyńca

1686

28

Lasowice Wielkie

Lasowice Małe

filialny

Wniebowzięcia NMP

1688

29

Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie

parafialny

Wszystkich Świętych

1599

30

Lasowice Wielkie

Wędrynia

filialny

św. Jana Chrzciciela

1791

31

Łubniany

Kolanowice

filialny

św. Barbary

1676

32

Namysłów

Baldwinowice

kościół

-

1592

33

Namysłów

Michalice

kościół

-

1614

34

Namysłów

Smarchowice

kościół

-

XVIII

35

Namysłów

Woskowice Małe

kościół

-

1711

36

Niemodlin

Lipno

kaplica pustelnika

-

XVIII

37

Olesno

Borki Wielkie

filialny

św. Bartłomieja

1680

38

Olesno

Boroszów

filialny

św. Marii Magdaleny

1669

39

Olesno

Grodzisko

pielgrzymkowy

św. Rocha

1710

40

Olesno

Olesno

filialny

św. Anny

1518

41

Olesno

Sowczyce

filialny

św. Antoniego

XVII

42

Olesno

Stare Olesno

parafialny

św. Marii Magdaleny

XVII

43

Olesno

Wachów

filialny

św. Wawrzyńca

1706

44

Olszanka

Obórki

Polsko-katolicki

Podwyższenia Krzyża św.

XVI

45

Opole

Opole - skansen

kościół

-

XVI

46

Pawłowiczki

Radoszowy

parafialny

św. Jadwigi

1730

47

Pawłowiczki

Gościęcin

kaplica pątnicza

św. Brykcjusza

1661

48

Popielów

Popielów

kościół

-

1654

49

Praszka

Wierzbie

kościół

-

XVI

50

Radłów

Biskupice

filialny

św. Jacka

1718

51

Rudniki

Jaworzno

kościół

-

XVI

52

Rudniki

Żytniów

kościół

-

XVII

53

Strzelce Opolskie

Szczepanek

filialny

Nawiedzenia NMP

1668

54

Strzelce Opolskie

Strzelce Opolskie

cmentarny

św. Barbary

1683

55

Turawa

Zakrzów Turawski

filialny

św. Piotra i Pawła

1658

56

Turawa

Bierdzany

parafialny

św. Jadwigi Śl.

1711

57

Ujazd

Klucz

parafialny

św. Elżbiety Węgierskiej

1748

58

Ujazd

Olszowa

filialny

MB Śnieżnej

1650

59

Ujazd

Zimna Wódka

filialny

św. Marii Magdaleny

1650

60

Wołczyn

Brzezinki

kościół

-

1550

61

Wołczyn

Komorzno

kościół

-

1753

62

Wołczyn

Krzywiczyny

kościół

-

1623

63

Wołczyn

Rożnów

kościół

-

1788

64

Wołczyn

Wierzbica Dolna

kościół

-

1688

65

Wołczyn

Świniary Wielkie

kościół

-

1672

66

Wołczyn

Gierałcice

kościół

-

XVII

67

Zębowice

Radawie

kościół paraf.

Podwyższenia Krzyża św.

1500

Powrót


Informację opracował: Henryk Paciej. Wszelkie uwagi można przekazać na adres email : henrykpaciej@orso.pttk.pl
Copyright C 2005 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved.  Aktualizowane: luty 24, 2006.